Vizija i misija

Pratiti gibanja u lokalnoj zajednici, ali i šire; prilagođavati im se u budućem radu. Znati izbalansirati funkciju institucije i njenog sudjelovanja u javnom,

političkom, gospodarskom, a napose kulturnom životu zajednice, uvažavajući slobodu kulturnog i umjetničkog stvaranja.

Misija

Aktivno sudjelovanje u javnom životu grada Makarske. Kvalitetni muzejski programi trebaju biti dio kulturne ponude grada, a istovremeno i odraz njegova sveukupnog identiteta uvažavajući potrebe i potencijale Makarske kao prvorazredne turističke destinacije. Osuvremenjivanje ustanove i njeno

profiliranje kao svojevrsnog centra za izučavanje i prezentiranje života i djela Antuna Gojaka, te svih ostalih slikara koji djeluju ili su djelovali u Makarskoj. Predstaviti ih i promovirati uvažavajući diktat i potrebe vremena, te sve više jačati ulogu Galerije kao edukacijske točke unutar lokalne zajednice.

Kontakt

Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


Kako nas naći

Gradska galerija Antun Gojak utemeljena je 1995. godine odlukom
Gradskog vijeća grada Makarske kao samostalna javna ustanova u kulturi.


Ravnatelj: Josip Karamatić

Za sadržaj stranice odgovara: Josip Karamatić (091 571 93 87, josipkaramatic@net.hr)

Stranicu oblikovao i održava: studio quadart Makarska


Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


© 2013. Gradska galerija Antun Gojak. Sva prava pridržana.

Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući Internet
kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje
nositelja prava-isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na gore navedenu adresu.

Kontakt: 021 612 198: 091 571 93 87Nazad na vrh