Trenutno u galeriji...

Igor Dragičević

Štep zlatne igle”
izložba grafika od 1978. godine do danas


10.rujna - 10.listopada 2019.
otvoreno: pon.-petak. 9-12 i 18-20 sati

Pokrovitelji izložbe:
Ministarstvo kulture RH, Grad Makarska, Općina Tučepi, Apfel d.o.o. Makarska, TZ grada Makarske

Najave

FOTON

Filip Vilim Šabić

"Biokovo" izložba fotografija

Od 11. 10. do 21. 10. 2019.

Dogodilo se u galeriji...

Kako nas naći

Gradska galerija Antun Gojak utemeljena je 1995. godine odlukom
Gradskog vijeća grada Makarske kao samostalna javna ustanova u kulturi.


Ravnatelj: Josip Karamatić

Za sadržaj stranice odgovara: Josip Karamatić (091 571 93 87, josipkaramatic@net.hr)

Stranicu oblikovao i održava: studio quadart Makarska


Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


© 2013. Gradska galerija Antun Gojak. Sva prava pridržana.

Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući Internet
kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje
nositelja prava-isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na gore navedenu adresu.

Kontakt: 021 612 198: 091 571 93 87Nazad na vrh