Trenutno u galeriji...

Akademski slikar Ivan Perak

Samostalna izložba slika
iz ciklusa Brodovi.

Na svojoj dvanaestoj samostalnoj izložbi IvanPerak (Dubrovnik, 1983.) predstavlja se s 13 djela - kombiniranih tehnika na platnu.

Izložba traje do 6.rujna a za posjet je otvorena od ponedjeljka do petka od 9 do 12, te od 18 do 20 sati.

Najave

Akademski slikar-grafičar Igor Dragičević

Štep zlatne igle

Grafike do 1978. godine do danas.

Izložba se otvara u utorak, 10.rujna 2019. u 20 sati.

Dogodilo se u galeriji...

Kako nas naći

Gradska galerija Antun Gojak utemeljena je 1995. godine odlukom
Gradskog vijeća grada Makarske kao samostalna javna ustanova u kulturi.


Ravnatelj: Josip Karamatić

Za sadržaj stranice odgovara: Josip Karamatić (091 571 93 87, josipkaramatic@net.hr)

Stranicu oblikovao i održava: studio quadart Makarska


Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


© 2013. Gradska galerija Antun Gojak. Sva prava pridržana.

Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući Internet
kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje
nositelja prava-isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na gore navedenu adresu.

Kontakt: 021 612 198: 091 571 93 87Nazad na vrh